Każdy dzień z Panem Bogiem

Dzień 1

Tom 1

Zastanów się

Po tym wszystkim Pan Bóg uczynił światło. To światło nazwał ‘dniem’. A ciemność nazwał ‘nocą’.  To się działo w pierwszym dniu. W  drugim dniu Pan Bóg uczynił przestrzeń pomiędzy wodami. Przestrzeń tę nazwał ‘nieboskłonem’.

Pan Bóg, o którym czytamy w Biblii, jest jedynym prawdziwym Bogiem. On cały ten świat stworzył z niczego. On uczynił dzień i noc. Które z nich lubisz bardziej?

Pan Bóg kocha cię. On chce opiekować się tobą. Podziękuj Panu Bogu, że jest tak mocny, że może zajmować się tobą.