Każdy dzień z Panem Bogiem

Dzień 1

Tom 1

Poziom: Początkujący

Pan Bóg stwarza świat
1 Księga Mojżeszowa 1:1-2

„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód”.