Jezus modlił się i dziękował - cz.2

Jezus modlił się i dziękował

Wiele osób zgromadziło się wokół Jezusa. Uzdrawiał chorych i mówił o Królestwie Bożym. Zrobiło się późno.
Uczniowie przyszli do Jezusa i namawiali Go, mówiąc: „Najwyższy czas, abyśmy odesłali lud!
„Muszą sobie kupić coś do jedzenia. Muszą poszukać miejsca, w którym mogą nocować. Nic tu nie ma!"
„Dajcie im coś do jedzenia!”, Odpowiedział Jezus.
„Ale mamy tylko pięć bochenków chleba i dwie ryby!”, Odpowiedzieli uczniowie.
Jezus zwrócił się do uczniów: „Powiedz ludziom aby usiedli w grupach po 50 osób.” Zrobili jak im kazano.
Jezus wziął pięć bochenków chleba i dwie ryby, spojrzał w niebo i podziękował Bogu.
Jezus wiedział: wszystko, czego potrzebujemy, pochodzi od Boga. W tym momencie, kiedy nie było możliwe wyżywienie wszystkich ludzi tak małym pożywieniem, Jezus modlił się.
Jezus podziękował Bogu za kilka bochenków chleba i ryb, które miał. Spodziewał się również, że Bóg zrobi coś, aby wszyscy mieli dość jedzenia.
Módlcie się taj jak Jezus: Dziękuję ci Boże za dobre rzeczy, które nam dajesz.
Możesz modlić się przed posiłkiem i dziękować Bogu za to, co On ci zapewnia.
Modlitwa, którą modlił się Jezus, oznacza także oczekiwanie, że Bóg uczyni szczególne rzeczy. „U Boga nic nie jest niemożliwe” (Luke 1:37).
Bóg może czynić cuda! Po modlitwie Jezus podzielił chleb i rybę. Uczniowie podali ludziom jedzenie. Wszyscy jedli i byli zadowoleni. Pozostało jeszcze dużo jedzenia.
To jest prawdziwa historia! Zapisana w Biblii w Ewangelii Łukasza 9, wersetach 11-17.
;
  
  
  

Wróć do Początku