Dobra wiadomość dla ciebie!

To wystarczy aby w Niego uwierzyć!

Złoto kojarzy się nam z bogatymi ludźmi. Bóg jest bardzo bogaty. Jest właścicielem świata, słońca, księżyca, gwiazd i wielu innych rzeczy. On je stworzył, więc On jest ich właścicielem.
Błyszczące złoto jest czymś czystym. Bóg jest Czysty i Święty. Nigdy nie powiedział, nie zrobił ani nie pomyślał o niczym złym.
Jest tak święty, że nie może pozwolić na obecność grzechu blisko Niego. Biblia mówi: „Święty, święty, święty, Pan” (Izajasz 6:3).
W Biblii czytamy o domu Boga, Niebie. To piękne miejsce, bez smutku i bólu. Ulice Nieba są zrobione ze złota.
Bóg chce, aby ludzie tacy jak ty i ja mieszkali z Nim w Niebie, ale jest duży problem…
To grzech! On właśnie przypomina nam ciemną stronę. Grzech to wszystko, co myślisz, mówisz lub robisz, co nie podoba się Bogu, jak kłamstwo, oszukiwanie, samolubstwo lub krzywdzenie innych.
Grzech nigdy nie może być w Niebie.

Biblia mówi: „wszyscy zgrzeszyli” (Rzymian 3:23). To oznacza, że ty i ja też.
Każdy rodzi się z „chęcią”, aby zrobić coś złego. Nikt nie musiał nas uczyć, jak być nieposłusznym lub kłamać.
Bóg mówi, że grzech należy ukarać. Kara powinna być na zawsze oddzielona od Boga w miejscu cierpienia… w miejscu zwanym piekłem. Na to zasługujesz ty i ja.
Bóg wiedział o grzechu w twoim życiu i moim. Wiedział, że nie możemy nic zrobić, aby go usunąć.
Bóg tak bardzo nas kocha, że posłał Swego jedynego Syna na świat, aby rozwiązać problem naszego grzechu.
Pan Jezus, Syn Boży, urodził się jako dziecko. Dorastał jak ty i ja; ale nie miał grzechu w swoim życiu. Był idealny.
Dał się przybić do krzyża. Podjął karę, na którą zasłużyliśmy.
Biblia mówi: „Chrystus umarł za nasze grzechy” (1 Koryntian 15: 3). Czerwień przypomina nam o Jego krwi, która przelała się za nasze grzechy.

Po trzech dniach Pan Jezus powrócił do życia. On żyje dzisiaj i na wieki.
Ta strona mówi nam, że możemy być czyści przed Bogiem.
Tylko Pan Jezus może to zrobić dla ciebie i dla mnie.
Kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu, został ukarany za nas i dlatego może wybaczyć każdy grzech.
Jeśli naprawdę żałujesz, że nie podobasz się Bogu przez grzech, możesz zaufać Jezusowi, że sprawi, że będziesz czysty na zawsze. Możesz powiedzieć Mu coś takiego: „Panie Jezu, przepraszam za mój grzech. Dziękuję, że umarłeś za mnie. Proszę, pomóż mi odwrócić się od grzechu i oczyść mnie przed Bogiem”.  
Jeśli ufasz Jezusowi, Bóg widzi cię czystego i bez grzechu dzięki Jego Synowi. Jesteście gotowi żyć w Niebie.
Otrzymujesz również Boży dar życia wiecznego. Biblia mówi: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.   (John 3:16)
Kiedy widzisz zieloną trawę lub zielone rośliny, wiesz, że mają życie. Kiedy otrzymujesz Boży dar życia wiecznego, masz Jego życie w sobie. Możesz wtedy dorosnąć do miłości i podobać się Bogu.
Te cztery rzeczy pomogą ci wzrastać jako chrześcijanin:
1. Módl się: rozmawiaj codziennie z Bogiem.
2. Czytaj i słuchaj Biblii.
3. Powiedz innym o Jezusie.
4. Kiedy zgrzeszysz, proś Boga o przebaczenie.
Bóg obiecuje: „Nigdy cię nie opuszczę” (Hebrajczyków 13: 5).
Czy podjąłeś decyzję o otrzymaniu Bożego daru? Powiedz znajomym i swojemu Przewodnikowi Klubu odkrywcy.
;
  
  
  

Wróć do Początku