Co Bóg mówi na temat strachu?

Ilekroć lęk mnie ogarnia, w tobie mam nadzieję. Psalm 56,4

...Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? Ewangelia Marka 4,40

Strach - 1