Uporządkuj księgi Biblii

Raz w tygodniu możesz wygrać do 40 punktów w poziomie 1, do 80 punktów w poziomie 2 i do 120 punktów w poziomie 3. Możesz grać tak często, jak chcesz.

 • Księga Psalmów
 • Księga Kapłańska
 • Księga Rut
 • 1 i 2 Księga Kronik
 • Księga Rodzaju
 • Księga Amosa
 • Księga Izajasza
 • Księga Estery
 • 1 i 2 Księga Samuela
 • Księga Habakuka
 • Księga Ezdrasza
 • Księga Przypowieści Salomona
 • Księga Kaznodziei Salomona
 • Pieśń nad pieśniami
 • Księga Nahuma
 • Księga Ozeasza
 • Księga Aggeusza
 • Księga Abdiasza
 • Księga Sędziów
 • Treny
 • Księga Micheasza
 • Księga Ezechiela
 • Księga Sofoniasza
 • Księga Jozuego
 • Księga Jonasza
 • Księga Malachiasza
 • Księga Jeremiasza
 • 1 i 2 Księga Królewska
 • Księga Nehemiasza
 • Księga Joela
 • Księga Zachariasza
 • Księga Powtórzonego Prawa
 • Księga Wyjścia
 • Księga Daniela
 • Księga Joba
 • Księga Liczb
Oceń Pomoc
Poziom (100 P)
1 2 3

Zaczynamy!

Zadanie polega na posortowaniu ksiąg Biblii.