Uporządkuj księgi Biblii

Raz w tygodniu możesz wygrać do 40 punktów w poziomie 1, do 80 punktów w poziomie 2 i do 120 punktów w poziomie 3. Możesz grać tak często, jak chcesz.

 • Ewangelia Mateusza
 • 3 List Jana
 • List do Tytusa
 • 2 List do Koryntian
 • 1 List Jana
 • List do Efezjan
 • Ewangelia Marka
 • List do Galacjan
 • List do Rzymian
 • List Jakuba
 • 2 List do Tymoteusza
 • List Judy
 • 1 List Piotra
 • List do Kolosan
 • 1 List do Koryntian
 • List do Hebrajczyków
 • 1 List do Tymoteusza
 • Ewangelia Łukasza
 • 2 List Piotra
 • List do Filemona
 • Dzieje Apostolskie
 • List do Filipian
 • 2 List Jana
 • Objawienie św. Jana
 • 2 List do Tesaloniczan
 • 1 List do Tesaloniczan
 • Ewangelia Jana
Oceń Pomoc
Poziom (40 P)
1 2 3

Zaczynamy!

Zadanie polega na posortowaniu ksiąg Biblii.