Czy Bóg ma plan dla mojego życia?

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują... List do Rzymian 8,28Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - mysli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. (Ks. Jeremiasza 29,11)