Czy ludzie rzeczywiście mogą zajrzeć w przyszłość?

Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy... List do Rzymian 1,25