Czy Bóg będzie ze mną w szpitalu?

Ilekroć lęk mnie ogarnia, w tobie (Bogu) mam nadzieję. Psalm 56,4
Wszelką troskę złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. 1 List Piotra 5,7