Co powinienem robić, kiedy się boję?

Ilekroć lęk mnie ogarnia, w tobie mam nadzieję. Psalm 56,4

...Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Ks. Jozuego 1,9