Czy Bóg troszczy się, gdy w mojej rodzinie panuje przemoc?

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. 1 List Piotra 5,7Drogi Boże, dziękuję Ci, że troszczysz się o mnie. Proszę, daj mi odwagę, abym powiedział komuś, jeśli będę krzywdzony przez kogoś z mojego domu. W imieniu Jezusa. Amen