Dzień 13: Piłat chciał wypuścić Jezusa, ale ludzie wybrali w zamian przestępcę.

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 15:12-15
12 Piłat zapytał: „A co mam zrobić z tym, którego nazywacie
królem Żydów?”. 13„Ukrzyżuj Go!” – zawołali. 14Na pytanie
Piłata: „Jakiego zła się dopuścił?” – oni tym głośniej
krzyczeli: „Ukrzyżuj Go!”. 15 Wtedy Piłat, chcąc uczynić zadość
żądaniom tłumu, uwolnił im Barabasza,
a Jezusa kazał ubiczować i wydał na
ukrzyżowanie.

Ukrzyżuj Go

Piłat wiedział, że powinien wypuścić Jezusa. Mimo to

posłuchał tłumu i wydał Go na ukrzyżowanie.

 

Czy to, co spotkało Jezusa było sprawiedliwe? On nie zasłużył

sobie na to, aby być aresztowany i postawiony przed sądem.

Nie zasługiwał na to, aby być skazany na śmierć na krzyżu.

Wszystko to jednak było częścią Bożego planu. Bóg pozwolił

na to, abyś mógł mieć przebaczony grzech. Boży plan nie

zawsze jest łatwy, ale zawsze jest właściwy. Możesz ufać

Bogu.

PDF - Pobierz


Powrót