Dzień 12: Jezus został zaprowadzony przed rzymskiego władce, który nazywał się Piłat.

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 15:2-5
2 Piłat zapytał Go: „Czy Ty jesteś królem Żydów?”. „Ty
to mówisz” – odparł Jezus. 3 Arcykapłani zaś pośpieszyli
oskarżać Go o różne rzeczy. 4 Wtedy Piłat znów zapytał: „Nic
nie odpowiadasz? Zauważ, że stawiają Ci poważne zarzuty”.
5 Ale Jezus nic już nie odpowiedział, tak że się
Piłat dziwił.

Bądź cicho

Jezus nie zrobił niczego złego. Na rozprawie sądowej ludzie opowiadali o Nim kłamstwa. Nie próbował się ratować. On

był gotowy umrzeć za nas. Wiedział, że to jest Boży plan.

 

Jezus wiedział, że czasami najlepiej być cicho. Może jesteś

dręczony, ponieważ kochasz Jezusa. Czy złościsz się

i odpowiadasz złymi słowami? Bóg mówi: „Lepiej bowiem

– jeśli taka jest wola Boga – cierpieć za to, że się czyni

dobro, a nie zło” (1 Piotra 3:17). Następnym razem, gdy się

zdenerwujesz, zatrzymaj się. Zapytaj Boga, czego chce.

Może to czas, aby być cicho.

PDF - Pobierz


Powrót