Dzień 16: Jezus umierał na krzyżu.

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 15:29-31
29 A ci, którzy przechodzili obok, kręcili głowami
i mówili: „Hej, Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją
odbudowujesz, 30 zejdź z krzyża i ratuj siebie!”. 31 Podobnie drwili między sobą arcykapłani wraz ze znawcami Prawa: „Innych
uratował, a siebie samego uratować nie
może”.

Kpiąc z Jezusa

Ludzie, którzy naśmiewali się z Jezusa, nie wierzyli, że był

Synem Bożym. Nie rozumieli, że Bóg zaplanował dla Niego

śmierć. Przyjmował karę za grzech, aby zbawić wielu od

grzechu, nawet tych, którzy z Niego szydzili.

Niektórzy ludzie ciągle kpią z Boga. Robią sobie żarty z Niego w filmach bądź programach telewizyjnych. Może niektórzy kpią z Boga w twojej szkole albo nawet w rodzinie. Nie wierzą, że Jezus jest Bożym Synem i naśmiewają się z tych, którzy to czynią. Boże Słowo mówi, że pewnego dnia „każde kolano się zegnie” i „każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem” (Filipian 2:10-11). Módl się, aby ci ludzie mogli zobaczyć prawdę i uwierzyć w nią.

PDF - Pobierz


Powrót