Dzień 03: Nowa obietnica

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 14:22-24
22 A gdy oni jedli, wziął chleb, pobłogosławił, połamał
i rozdał im, mówiąc: „Bierzcie, to jest moje ciało”. 23 Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy.
24 I powiedział im: „To jest moja krew Nowego Przymierza, która za wielu będzie przelana”.

Jezus i Jego przyjaciele spożywali wieczerzę paschalną.

 

W kościołach panuje szczególny zwyczaj, nazywany

Komunią bądź Wieczerzą Pańską. Naśladowcy Jezusa jedzą

wtedy mały kawałek chleba i piją niewielką ilość soku, tak jak

czynili to uczniowie Jezusa podczas ich szczególnej uczty.

Przypomina to nam, co uczynił Jezus, kiedy umarł na krzyżu.

Ofiarował swoje ciało i krew, aby Bóg mógł wybaczyć twój

grzech. Dobrze, abyś przypominał sobie, co Jezus dla ciebie

zrobił.

PDF - Pobierz


Powrót