Dzień 01: Jezus i Jego uczniowie przygotowywali się do wieczerzy paschalnej.

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 14:13, 15-16
13 Wtedy posłał dwóch spośród swoich uczniów
i powiedział im: „Udajcie się do miasta. Tam wyjdzie wam
naprzeciw człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim.
15 Wtedy on pokaże wam duży pokój na piętrze, usłany i gotowy
– tam przygotujcie dla nas wszystkich
ucztę”. 16 Odeszli zatem uczniowie,
a gdy przybyli do miasta, wszystko
potoczyło się zgodnie z Jego
słowami. I przygotowali Paschę.

Wieczerza paschalna

PDF - Pobierz


Powrót