Dzień 14: Rozprawa sadowa się zakończyła. Żołnierze wyprowadzili Jezusa.

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 15:17, 19-20
17 Ubrali Jezusa w purpurowy płaszcz, a na Jego skronie wcisnęli
cierniowy wieniec. 19 Bili Go przy tym trzciną po głowie, pluli na
Niego i klękając, udawali pokłony. 20 A gdy Go wydrwili, zdjęli
z Niego purpurowy płaszcz i ubrali Go w Jego własne
szaty. Potem zaś wyprowadzili na ukrzyżowanie.

Jezus cierpi

Mężczyźni ranili Jezusa kolcami i kijami. Wyśmiewali Go

i pluli na Niego. Jezus jest Synem Bożym. Dlaczego na to

pozwolił? Biblia mówi: „On nas ukochał i dla naszego ratunku

dobrowolnie złożył siebie” (Efezjan 5:2). On cię kocha. Był

gotowy cierpieć, abyś był zbawiony od kary za grzech. Czy

podziękowałeś Mu za to wszystko, co zrobił dla ciebie?

PDF - Pobierz


Powrót