Dzień 09: Jezus został aresztowany.

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 14:53, 55-56
53 Oni tymczasem odprowadzili Jezusa do arcykapłana.
Tam zeszli się pozostali arcykapłani, starsi oraz znawcy
Prawa. 55 W tym czasie arcykapłani oraz cała Wysoka Rada
bezustannie szukali dowodów przeciwko
Jezusowi, ponieważ chcieli skazać Go na śmierć. Skutek był niewielki.
56 Wielu wprawdzie fałszywie przeciw Niemu zeznawało, ale
zeznania te nie były zgodne.

Kłamstwa

Mówienie prawdy jest dla Boga bardzo ważne. Biblia naucza:

„Nie będziecie (…) ani oszukiwali, ani postępowali fałszywie

jeden względem drugiego”(Kapłańska 19:11). Może coś jest

tylko w połowie prawdą. Wypowiadanie tego jest jednak

nadal kłamstwem. Kłamstwo może wpędzać kogoś

w kłopoty. Może coś złego wydarzyło się przypadkowo. Czy

to w porządku, aby kłamać w tej sprawie? Nie, Bóg tego nie

chce. Uważaj na to, co mówisz. Upewnij się, że jest to zawsze

prawdą.

PDF - Pobierz


Powrót