Dzień 11: Tak jak powiedział Jezus, Piotr zaparł się Go trzy razy.

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 14:72
72 I zaraz, po raz drugi, rozległo się pianie koguta. Wówczas
Piotr przypomniał sobie słowa, które Jezus do niego
skierował: „Zanim kogut dwukrotnie zapieje, trzykrotnie się Mnie wyprzesz”. I wybuchnął płaczem.

Nie znam Go

Piotr czuł się strasznie! Nie był wierny Jezusowi. Boży Syn

znał serce Piotra i mimo to nadal go kochał.

 

Przypomnij sobie, kiedy zgrzeszyłeś. Może nie byłeś

posłuszny rodzicom. Może złamałeś obietnicę daną

przyjacielowi. Może zrobiłeś coś, wiedząc, że jest to złe.

Co masz z tym zrobić? Powiedz Bogu o wszystkich złych

rzeczach, jakie zrobiłeś. Poproś, aby pomógł ci tego więcej

nie robić. Bóg nadal cię kocha i obiecuje, że ci wybaczy

(1 Jana 1:9). Potem poproś osobę, którą skrzywdziłeś, aby

również ci wybaczyła.

PDF - Pobierz


Powrót