Dzień 07: Trzy razy po swojej modlitwie Jezus zastał swoich uczniów śpiących!

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 14:41-42
41 Przyszedł też po raz trzeci i powiedział im: „Nadal śpicie
i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła
godzina! Za chwilę Syn Człowieczy wpadnie w ręce grzeszników!
42 Wstawajcie, chodźmy! Przybył już mój zdrajca”.

Czuwajcie i módlcie się

Syn Człowieczy to inne imię Jezusa. Chciał, aby Jego

uczniowie czuwali i modlili się razem z Nim. Oni jednak

zasnęli.

 

Bóg chce, aby Jego naśladowcy byli czujni. Jego wróg,

szatan, będzie próbował wciągnąć cię w grzech. On nie chce,

abyś był posłuszny Bogu. Musisz uważać na pułapki szatana.

Biblia mówi, abyś mu się sprzeciwił. Utwierdzaj się w tym,

w co wierzysz (1 Piotra 5:8-9). Bóg również mówi, abyś się

modlił – rozmawiał z Nim. Proś Go, aby cię umocnił i pomógł

ci czynić to, co właściwe.

PDF - Pobierz


Powrót