Dzień 17: Jezus wisiał na krzyżu przez sześć godzin.

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 15:34, 37
34 O tej też godzinie Jezus zawołał: „Eloi, Eloi, lema
sabachtani?”. Co w tłumaczeniu znaczy: „Boże mój, Boże mój,
dlaczego Mnie opuściłeś?”.
37 Jezus zaś zawołał donośnym głosem i wydał
ostatnie tchnienie.

Jezus umiera

Umierając na krzyżu, Jezus wypowiadał słowa, które mogłeś

przeczytać w powyższych wersetach. Są one napisane

w języku, którym posługiwał się Jezus.

Karą za grzech jest oddzielenie od Boga. Kiedy Jezus

umierał, wziął na siebie karę za twój grzech. Grzech każdego

człowieka na świecie został złożony na Jezusa. Bóg Ojciec

odwrócił się od swojego Syna. Po raz pierwszy Jezus był

oddzielony od Ojca. Jaką straszną cenę zapłacił, aby twój

grzech został przebaczony. Czy podziękujesz Mu dzisiaj, że

zrobił to dla ciebie?

PDF - Pobierz


Powrót