Dzień 06: Po wieczerzy Jezus wziął swoich uczniów do ogrodu na modlitwę.

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 14:35-36
35 Potem odszedł nieco dalej. Tam padał na ziemię i modlił się,
aby – jeśli to jest możliwe – ominęła go ta godzina.
36 W modlitwie powtarzał: „Abba, Ojcze! Dla Ciebie wszystko
jest możliwe, oddal ode Mnie ten kielich; jednak niech
stanie się nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty”.

Twoja wola

Jezus wiedział, że już wkrótce weźmie na siebie karę za nasz

grzech. Nie chciał przez to przechodzić. Był jednak gotowy

uczynić wszystko to, co chciał Jego Ojciec, Bóg. Wiedział,

że był jedyną drogą, przez którą ty i ja możemy mieć

przebaczenie.

 

Czasami to, co chce od nas Bóg, jest trudne do wykonania.

Może będzie chciał, aby twoja rodzina przeprowadziła się

do innego miasta. Być może twoja mama lub tata, służąc

swojemu krajowi, będą musieli przebywać daleko od domu

przez dłuższy czas. Nie jest łatwo, gdy Bóg chce od ciebie

tego, czego ty nie chcesz. W tym czasie musisz ufać Bogu, że

On wie, co jest dla ciebie najlepsze. On cię kocha i chce, abyś

Mu ufał.

PDF - Pobierz


Powrót