Dzień 15: Jezusa przyprowadzono na miejsce, gdzie miał umrzeć. Przeczytaj: Ewangelia według Marka 15:24

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 15:24, 27
24 Wtedy Go ukrzyżowali i rozdzielili Jego szaty, rzucając o nie
losy, co kto ma sobie wziąć. 27 Ukrzyżowali też wraz z Nim dwóch
przestępców, jednego po prawej, a drugiego po Jego
lewej stronie.

Ukrzyżowany

Jezus okazał miłość swoim wrogom. On nawet prosił

Boga, aby wybaczył żołnierzom, którzy przybili Go do

krzyża. Jeden z dwóch przestępców, którzy również zostali

ukrzyżowani, zaufał Jezusowi (Łukasz 23:33-43).

Jezus powiedział swoim naśladowcom: „Kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mateusz 5:44). Pokazał nam, jak to robić. To nie jest łatwe, ale możesz prosić Boga o pomoc. Kiedy modlisz się za swojego wroga, to Bóg zmienia twoje uczucia wobec niego. On sprawia, że twoje słowa i czyny ulegają zmianie. Twój wróg może stać się nawet twoim przyjacielem! Pomyśl o kimś, kogo nie lubisz. Zacznij modlić się za niego lub za nią już dzisiaj.

PDF - Pobierz


Powrót