Dzień 08: Jezus miał zostać zdradzony!

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 14:43, 45-46
43 I zaraz, jeszcze gdy On mówił, zjawił się Judasz, jeden
z Dwunastu, a z nim zgraja ludzi z mieczami i kijami. Wysłali ich
arcykapłani, znawcy Prawa oraz starsi. 45A zatem natychmiast
po przyjściu Judasz podszedł do Jezusa,
przywitał Go: „Mistrzu!” – i pocałował Go.
46 Wtedy oni rzucili się na Jezusa i schwytali Go.

Aresztowany

Judasz tylko udawał, że jest uczniem Jezusa. Był gotowy

wydać Go w ręce wrogów za pieniądze. I dzisiaj są

ludzie, którzy tylko udają naśladowców Jezusa. Mówią, że Go kochają, ale nie żyją dla Niego. Jezus powiedział:

„Jeśli darzycie Mnie miłością, będziecie wypełniać moje

przykazania” (Jan 14:15). Czy widać twoją miłość do Jezusa

w tym, że jesteś Mu posłuszny?

PDF - Pobierz


Powrót