Dzień 18:

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 15:37, 39
37 Jezus zaś zawołał donośnym głosem i wydał ostatnie
tchnienie. 39 A setnik, który stał naprzeciw Niego, gdy zobaczył,
w jaki sposób Jezus umarł, stwierdził:
„Ten człowiek naprawdę był Synem
Boga”.

Syn Boga

Kiedy Jezus umarł na krzyżu, niektórzy ludzie byli bardzo

smutni. Inni byli prawdopodobnie zadowoleni. Setnik (dowódca wojskowy), przyglądając się śmierci Jezusa,

uwierzył, że On jest Synem Bożym.

Setnik uwierzył, że Jezus jest Synem Boga przez to, co

zobaczył i usłyszał. Czytając o życiu i śmierci Jezusa na

krzyżu, możemy również wiedzieć, że On jest Synem Boga.

Wszystko, co wcześniej zostało o Nim napisane, okazało

się prawdą. Bóg dał nam wiele dowodów na to, że Jezus

jest rzeczywiście Jego Synem. Czy uwierzyłeś w Niego jako

swojego Zbawiciela?

PDF - Pobierz


Powrót