Dzień 10: Jezus rozmawiał ze swoimi uczniami, zanim został aresztowany.

Przeczytaj: Ewangelia według Marka 14:27-30
27 Wtedy Jezus powiedział im: „Wszyscy się ode Mnie
odwrócicie, gdyż napisano: Uderzę pasterza i rozproszą się
owce. 28 Lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was
w drodze do Galilei”. 29 Na te słowa Piotr oświadczył: „Choćby
wszyscy się od Ciebie odwrócili, ja – nie”. 30 Wtedy
Jezus mu odpowiedział: „Zapewniam
cię, dziś, tej nocy, zanim kogut dwukrotnie zapieje, trzykrotnie się Mnie wyprzesz”.

Nie ja

Jezus wiedział, że wszyscy Jego uczniowie uciekną od

Niego, kiedy tylko zjawią się strażnicy. Wiedział nawet, że

Piotr się Go wyprze.

 

Czasami trudno stawać po stronie Boga. Kiedy inni się

dowiedzą, że jesteś naśladowcą Jezusa, mogą się z ciebie

śmiać. Mogą mówić ci przykre rzeczy albo nie chcieć się

z tobą przyjaźnić. Czy będziesz na tyle odważny, aby robić to,

co każe Bóg? Biblia mówi: „W końcu, umacniajcie się w Panu

oraz w Jego potężnej sile” (Efezjan 6:10). Proś Boga, aby dał ci

odwagę stać po Jego stronie.

PDF - Pobierz


Powrót